Färdigställandet av projektet Höghus 2 närmar sig.

Färdigställandet av projektet Höghus 2 närmar sig.

Sista touchen på spolknappen.

 

Inkoppling av kök.

 

Installation av städskrubb.

 

Komplettering av WC-rum.