Fakturering

Fakturamärkning
Samtliga fakturor till Klimatrör AB skall vara märkta med:
- Namn på Klimatrörs beställare
- Projektnummer (4 eller 5 siffror)
- Namn på projektet eller arbetsadressen

Betalningsvillkor
30 dagar efter ankomstdatum

Angående omvänd skattskyldighet för byggtjänster
Klimatrör AB, VAT nr SE556295908901, omfattas av omvänd skattskyldighet för vissa byggtjänster, varpå fakturering utan moms skall ske. Dessa fakturor skall ha både säljarens och köparens VAT nr/Momsreg.nummer (detta är inte samma som Org.nr) samt text att omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller skrivet på fakturorna.

Om en faktura saknar väsentlig information för att kunna betalas, bestrider vi fakturan till dess att rätt uppgifter finns. Således kommer Klimatrör inte att acceptera några påminnelser eller inkassokrav.

Fakturaadress via post
Klimatrör AB
Elektravägen 64
126 30 Hägersten

Fakturering via e-post
klimatror@pdf.scancloud.se 

OBS! Vid fakturering via e-post är det en pdf-faktura per mejl.