hh2.jpg

Färdigställandet av projektet Höghus 2 närmar sig.

Färdigställandet av projektet Höghus 2 närmar sig.

Sista touchen på spolknappen.

Färdigställandet av projektet Höghus 2 närmar sig.

Inkoppling av kök.

Färdigställandet av projektet Höghus 2 närmar sig.

Installation av städskrubb.

Färdigställandet av projektet Höghus 2 närmar sig.

Komplettering av WC-rum.