stockholmsverken.jpg

Klimatrör levererar VS-installationer till två nya Stockholmsprojekt

Instalcos bolag Klimatrör har fått i uppdrag att leverera VS-installationer till två större projekt på Södermalm i Stockholm. Det är Medborgarhuset och Stockholmsverken med ett totalt ordervärde på 53 miljoner.

- Det är två större samverkansprojekt där vi är med tidigt i projekteringen, säger Tomas Gauffin, VD på Klimatrör.

Medborgarhuset på Medborgarplatsen i Stockholm, byggt 1939, ska rustas upp och utvecklas till en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats.  Bland annat ska huset få en gemensam entré, Forsgrenska badet ska renoveras och det ska bli möjligt att röra sig inom byggnaden mellan de olika verksamheterna.

Byggherre är Stockholms stad och beställare är PEAB där Klimatrör är med i ett samverkansprojekt som ska pågå under två års byggtid.

Det andra projektet är Stockholmsverken (Hus 1) där projektering är igång med option på resterande delar (Hus 2-4). Byggherre är AMF Fastigheter och beställare är In3prenör där Klimatrör är med i ett samverkansprojekt. Hus 1 ska vara färdigställt under 2018.

Det gamla industrikvarteret Stockholmsverken vid Södra station ska omvandlas till 20 000 kvadratmeter kontorsyta med butiker, caféer och restauranger. Kvarteret har industrihistoriska anor.  Det skapades i början av 1900-talet och fick då sin karakteristiska stil. ASEA flyttade senare in och gav då byggnaden namnet Stockholmsverken.

Illustration: AMF Fastigheter.