grimsta-by.jpg

Vintervägen, Grimsta by, Upplands Väsby

 

Klimatrör skall i samarbete med Byggpartners serviceavdelning bygga om ett bibliotek till 6 stycken lägenheter i Grimsta by, Upplands Väsby.

Lägenheterna kommer bli 2:or, 3:or och i samtliga kommer det installeras frånluftsvärmepumpar som genom frånluftsenergin ska tillverka värmen

samt tappvarmvattnet i respektive lägenhet.