Vi har egen personal med behörighet att utföra fjärrvärme enligt Fortums krav.

Samtliga arbetsledare är byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U.

Våra montörer har Säker Vatten, Heta arbeten och svetslicenser beroende på arbetsområden.

VVS-ingenjörskompetens finns inom projektledningen.

Verksamhetsområde

  • En serviceavdelning bestående av projektledare och rör-/servicemontörer som arbetar med servicearbeten.
  • En värmeavdelning bestående av projektledare och rörmontörer/-svetsare som arbetar med fjärrvärme, kyl- och värmepumpinstallationer.
  • En ombyggnadsavdelning bestående av projektledare och rörmontörer som arbetar med ombyggnader av lokaler (hyresgästanpassningar) och bostäder (stambyten).