Miljö & kvalitetspolicy

Klimatrör AB:s miljöpolicy är grundläggande för företagets verksamhet. Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hantera miljöfrågor som en integrerad del i vår verksamhet.

Detta innebär att:

  • Våra entreprenadarbeten skall påverka miljön så litet som möjligt, föroreningar skall förebyggas och gällande lagstiftning skall självklart följas.
  • Vi ska sträva efter att återanvända och återvinna byggmaterial vid om- och nybyggnation.
  • Vi ska sträva efter att hushålla med energi, vatten och material.
  • Vi ska sträva efter att välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan.
  • Vi ska välja bästa miljöval av kemikalier och andra produkter för att minska belastningen på miljön.
  • Vi ska ställa krav på leverantörer och entreprenörer så att de följer våra miljökrav.
  • Vi ska sträva efter en god arbetsmiljö.

Kvalitetspolicy

Klimatrör AB skall erbjuda kvalificerad teknisk kunskap, utföra installationer på ett professionellt sätt, leverera felfria projekt på avtalad tid och i överensstämmelse med avtal och kontrakt.

Vi ska med ett väl fungerande kvalitetssystem stoppa misstag och felaktigheter innan dom når kunden.

Målsättningen är att efter varje utfört uppdrag skall varje beställare vara förvissad om att arbetenas utförande står i överensstämmelse med upprättat avtal.