haallbart-blaestern.jpg
Kv Blästern 11 & 13, Norra Stationsgatan 67, Stockholm

Kv Blästern 11 & 13

Uppförande av Geoenergianläggning.

I  det här projektet har de två fastigheterna Blästern 11:s och Blästern 13:s befintliga fjärrvärme- och kylundercentraler slagits ihop till en större värmepumpsanläggning, där en fjärrvärmeväxlare finns kvar som spets vid behov. Värmepumparna har levererats av Energy Machines Sweden AB.

Anläggningens energi utvinns nu ifrån berget och projektets energiborrning har utförts av Rototec AB inom fastighetens två garage samt ute på Hudiksvallsgatan.

Vi tackar beställaren Atrium Ljungberg Hälsingegatan AB för ett gott samarbete i projektet samt att vi fick förtroendet att uppföra denna fina anläggning.

Kv Blästern 11 & 13

Kv Blästern 11 & 13

Kv Blästern 11 & 13

Kv Blästern 11 & 13

Kv Blästern 11 & 13