pyramiden-20.jpg
Pyramiden 20- Södertälje Snäckviken, Rörinstallationer, Ombyggnad / Nybyggnad

Pyramiden 20- Södertälje Snäckviken

Pyramiden 20 – Södertälje Snäckviken

 

KTH:s nya campus i Södertälje Science Park kontrakterades under oktober månad där Klimatrör AB nu utför rörinstallationerna som en delentreprenad åt Acturum Real Estate AB.

Projektet inrymmer helt nya rörinstallationer både i en ombyggnadsdel hus 407 och 410 samt en nybyggnadsdel hus 403.

Projektet är på ca 15.000kvm och entreprenaden påbörjas i oktober och skall vara färdigställd till sommaren 2017.