traengkaaren-7.png

Kv. Trängkåren 7, Rålambsvägen 17

 

 

Klimatrör skall i samarbete med FSG Entreprenad bygga om en befintlig terrassyta till ett Orangeri inne i hjärtat av tidningsförlaget DN. Arbeten har påbörjats under den tidiga våren och beräknas pågå fram till början av sommaren.