stormkransen-14.jpg

Stormkransen 14

Objektet avser ombyggnad av befintlig fastighet Stormkransen 14, plan 03-11 tidigare kontorslokaler. 

Affärslokaler i gatuplanet omfattas ej av detta projekt.

Planen kommer att uppdateras med både kyla och nya sanitetsenheter, en ny kylcentral för utökad och mer flexibla kontor.

Projektet startar under oktober 2017.