pelaren-sol.jpg

Pelaren 1

Fabege avser att inom fastigheten Stockholm Pelaren 1, uppföra en byggnad om ca 30.000kvm BTA (inkl garage) huvudsakligen avseddd för kontorsverksamhet.

Zengun är vår beställare och projektet startade i juli och kommer att färdigställas under sommaren 2018.