medborgarhuset.jpg

Medborgarhuset-Stockholm

 

Medborgarhuset, simhall.jpg

Klimatrör har i samverkan med PEAB Sverige AB fått ett ABK kontrakt i samverkan under fas 1.

Medborgarhuset är på c:a 23 000kvm och kommer fortsättningsvis innehålla simhall, bibliotek, restauranger och idrottshall.

Fastigheten är kulturminnesmärkt och därav är det en varsam projektering som pågår.