lindbacken-haallbarhetslogga.jpg
Kv Lindbacken 9, Upplandsgatan 5, Stockholm

Kv Lindbacken 9

Utbyte av fjärrvärmeundercentral samt installation av nya värmestammar och radiatorer.

Projektet utfördes åt vår beställare airCano AB, till slutkunden Handelsanställdas förbund,

och det färdigställdes under hösten 2021. Projektet är Hållbarhetsklassat.