reception.jpg
Styrpinnen 15, Centrala Stockholm, 6 000 m2, Ombyggnad

Styrpinnen 15

Styrpinnen 15 är beläget i Centrala Stockholm och är byggt 1901 för Hernösands enskilda Bank.

Projektet innefattar påbyggnad av våningar i trä samt modernisering av lokaler och omfattar  6 000 m2.
Fastigheten är kulturhistoriskt värdefull och grönklassad vilket är en utmaning då helt nya tekniska system installeras inom fastigheten och kulturvärdet skall bibehållas.

Projektet beräknas att färdigställas januari 2020.

Byggherre är Vasakronan och beställare In3prenör.