brick.jpg
The Brick, 350 bostäder, Ombyggnad

The Brick

Klimatrör har fått förtroendet att delta i bostadsprojektet The Brick, i vilket före detta kontorslokaler omvandlas till bostäder. Totalentreprenören har gett oss i uppdrag att utföra samtliga rörinstallationer i fastigheten Terra och tillhörande ytor.

Det är LM Ericssons välkända före detta huvudkontorsbyggnad, längs Essingeleden i Hägersten, som ska byggas om till cirka 350 bostäder med tillhörande verksamhets-, samlings-, och allmänna ytor. Arbetet ska vara klart år 2020.

 

Vill du läsa mer om projektet och bostäderna så hittar du det här:

http://www.thebrick.se/